Ještě než vystoupáte na vrchol k vyhlídce, provede vás cesta zvláštní loukou. Dříve tu byl les a po jeho velmi necitlivém vykácení to lidé cítili jako křivdu na přírodě. Vzešla tedy myšlenka a snaha vrátit tomuto místu duši. Mladí řezbáři z waldorfské školy v Semilech vytvořili sedm soch ze sedmi stromů a postavili je do magického kruhu. Jasan ve spojení se Sluncem, třešeň ve spojení s Měsícem, dub zasvěcený Marsu, jilm Merkuru, javor Jupiteru, bříza Venuši a buk Saturnu.

Postavy, které z jednotlivých stromů vznikly, jsou tak symbolickým propojením různých světů. Stojí v kruhu, aby se energie násobila. Člověk nemusí být zrovna mimořádně senzitivní či duchovně založený, aby tohle cítil. Místo doplněné kruhy v trávě a sadem přímo vyzývá poutníky, aby přímo vyzkoušeli, jak symbolika  energie soustředěné do kruhu funguje, jak funguje genius loci samotného místa pod Hlavaticí, jak se někdy pachtíme a namáháme a zásadní věci v životě jsou vlastně prosté  a jednoduché…

Poseďte a oHLAVATICE - ČESKÝ RÁJ V AKCI - LOUKAkuste také záhadnou jedinečnou magičnost přírodního chrámu – brány Českého ráje. Sochy doprovází i vysvětlující text na informačních tabulích. Občas se tu objevují i doprovodné meditační akce spojené s muzikou nebo se skřítky. Vznikla tu naučná stezka o stromech. Lidé si prostě nepřejí, aby místo přestalo žít, protože věří, že souznění s přírodou je pro nás důležité.

SKALNÍ VYHLÍDKA HLAVATICE je nápadná skála, jíž znali již návštěvníci v druhé polovině 19. stol., ti jí říkali „Zub času“ či „Napoleonova hlava“. V roce 1884 ji zpřístupnil Okrašlovací spolekHLAVATICE-ČESKÝ-RÁJ-V-AKCI Turnov a od té doby ze svých 380 m n. m. nabízí krásný výhled na město Turnov, na údolí Jizery, Maloskalsko a Kozákovský hřeben, Ještěd, Bezděz, Ralsko i kus Jizerek. Nahoru si můžete vyběhnout celoročně zdarma po 36 kovových točitých schodech, a když k nim přidáte ještě dva betonové, stanete na vrcholové plošině. To, co vám bude ležet u nohou, popisuje informační orientační cedule. Dříve se Turnováci touto vyhlídkou chlubili na mnohých pohlednicích, coby přírodním unikátem.

foto a text: toulavá Sláfka

více tipů na výlety: http://ceskyrajvakci.cz/category/objevujte-cesky-raj-%E2%80%A2-vylety-%E2%80%A2-promeny-v-case/